กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน โดย พระศรีสุริเยนทรา บรมราชินี

ต้องบอกว่าอาหารชาววังมีต้นกำเนิดจากบุคคลสำคัญในพระบรมหาราชวังในสมัยนั้น กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน นี่คือตำรับอาหารชาววังที่เก่าแก่ที่สุดและหายากที่สุดในปัจจุบัน อาหารชาววังนี้เป็นอาหารที่มีอิทธิพลมากในสมัยนั้นคาดว่าปรากฏในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย “กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน” เป็นชื่อต้นตำรับอาหารชาววังประเภทอาหารคาวหวาน ของ พระศรีสุริเยนทรา บรมราชินี ในช่วงครั้งยังเป็นเจ้าฟ้ารอด

เป็นอาหารที่มีความพิเศษโดยการนำอาหารคาว ถวายคู่กับผลไม้ ของหวานหรือขนมหวานต่างๆ อาหารคาวหวานชาววังนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ การนำเอาความเป็นรสชาติของประเทศต่างๆทั่วโลกมาผสมกับรสชาติของอาหารไทยโบราณได้อย่างลงตัวถือว่านำเอาอิทธิพลอาหารต่างๆมาใช้ อย่างเช่น แกงมัสมั่น จากตะวันออกกลาง, น้ำโชยุ จากญี่ปุ่น, ขนมจีบและรังนก จากจีน ซึ่งนับมาผสมกับอาหารไทยได้อย่างลงตัว และทำให้อาหารนานาชาติเหล่านี้กลายเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน

พระศรีสุริเยนทรา บรมราชินี ท่านทรงมีความสามารถและทรงอัจฉริยะด้านอาหารไทยและอาหารต่างชาติอย่างดีเยี่ยม พระองค์ทรงนำมาดัดแปลงและปรับเปลี่ยนรสชาติดั้งเดิมให้เข้ากับรสชาติของคนไทยได้อย่างดี พระศรีสุริเยนทรา บรมราชินี หรือ เจ้าฟ้าบุญรอด ทรงรับราชการฝ่ายใน ในช่วงพลัดแผ่นดินรัชกาลที่ 2 พระองค์ประทับอยู่พระตำหนักแดงในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ทรงสนิทสนมกับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี พระขนิษฐาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย